Motorola GP320 przenośny


    Radiotelefon GP320 to proste, jednokanałowe narzędzie dla zawodowców, którym zależy na wysokiej jakości i niezawodności użytkowanych urządzeń. Obsługa radiotelefonu sprowadza się w zasadzie do naciśnięcia przycisku nadawania. Jakość, prostota i niska cena to podstawowe atuty GP320.
Elementy regulacyjne i funkcje obsługują:
1. Sygnalizację: oprogramowanie radiotelefonu umożliwia selektywne wywołanie typu: Private Line, Digital Private Line, oraz Select V
2. Sygnalizację ratunkową: umożliwia wysłanie wezwania "na ratunek" do zaprogramowanego numeru odbiorcy lub grupy odbiorców
3. Regulowany poziom mocy: moc nadawczą radiotelefonu można ustawić na dwie wartości - mała wydłuża czas pracy bez ładowania akumulatora, zaś duża ułatwia połączenia na znaczne odległości
4. Nadawanie uruchamiane głosem: możliwość pracy bez używania rąk przy zastosowaniu zestawu nagłownego z VOX, dostępnego jako wyposażenie dodatkowe.
5. "Szeptankę": Funkcja dzięki której osoba mówiąca bardzo cicho do mikrofonu, dzięki zwiększeniu jego czułości będzie przez pozostałych odbiorców wyraźnie słyszana
6. Ograniczenie czasu nadawania: ogranicza czas, przez który użytkownik może ciągle nadawać na kanale. Pozwala to na efektywniejsze wykorzystanie kanału
7. Przekazywanie wywołań: umożliwia użytkownikowi, który nie może odebrać wywołań, przekierowanie ich do innego radiotelefonu.

Specyfikacja techniczna - katalog:
Motorola GP320_folder.pdf kliknij tu aby wyświetlić